• Slide 01

    Witam na mojej stronie

O MNIE

Pochodzenie i rodzina

Urodziłem się 14 września 1986 roku w Świdnicy w rodzinie, która zawsze poza życiem prywatnym podejmowała działania społeczne, mające na celu niesienie pomocy przede wszystkim niepełnosprawnym dzieciom. Dlatego też dzięki nauce przekazanej przez Rodziców, już w trakcie edukacji w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, rozpocząłem współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, gdzie przez lata udzielałem się w Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK.

Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpocząłem edukację na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu prawa, kończąc ją obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Cywilnego w 2013 r.

Pracę zawodową rozpocząłem już w trakcie studiów. Początkowo doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelarii prawnej we Wrocławiu, natomiast później w biurze prawnym jednej 
ze świdnickich firm. Pomimo nauki, czy też pracy zawodowej, nie rozstawałem się z działalnością społeczną, która nieustannie powiązana jest z PCK. W organizacji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału PCK we Wrocławiu, aż do chwili, kiedy zostałem sekretarzem zarządu naszego świdnickiego oddziału PCK

RADA POWIATU W ŚWIDNICY

Uroczyste ślubowanie złożyłem 9 grudnia 2014r., wtedy to właśnie objąłem mandat radnego Rady Powiatu w Świdnicy.

W Radzie Powiatu w Świdnicy pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Przeciwdziałania Bezrobociu.

W 2015r. zostałem także delegatem Powiatu Świdnickiego do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

Galeria

Kontakt i linki

Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju Państwa propozycje i uwagi.


Zapraszam do kontaktu:
k.werecki@gmail.com,
tel. Biuro Rady i Zarządu Powiatu
telefon : 74 85-00 452